Inbrottsskydd - Christers Montage AB

GASAB INBROTTSSKYDD AB

Specialister på inbrottskydd & rullgaller

040 - 23 04 40

Ett Nytt Alternativ!

Vi är ett nybildat företag inom säkerhetsbranschen, med över 35 års efarenhet av:

Inbrottsskydd:

- Rullgallar
- Gallergrindar
- Fasta/avtagbara och öppningsbara galler
- Skjutgrindar
- Kedjeavstängningar
- Säkerhetsdörrar i samarbete med Secor

Vi:

Inom gruppen har kunskap om de flesta på marknaden förekommande säkerhetsklassade rullgallertyperna.
Kan erbjuda smidesarbeten (Galler etc) i ett flertal olika säkerhetsklasser och utförande.
Arbetar i första hand med Dalocs dörrprogram.

Områdesskydd:

- Staket
- Gånggrindar manuella såväl som motorstyrda
- Infartsgrindar
- Villagrindar

Allt som är tänkt att utsättas för väder och vind är givetvis rostskyddsbehandlat. Speciella önskemål om färg etc. kan naturligtvis tillgodoses.
Vårt koncept är att hela tiden ha sådana samarbetspartners att vi kan erbjuda produkterna till rätt pris, rätt kvalitet och rätt tid!

Vi projekterar, ritar, tillverkar och monterar allt i egen regi!

dorr
Christers Montage AB | Humlegatan 6 | 211 27 Malmö | 0705 - 460860 / 040 23 04 40 | christersmontageab@telia.com