Inbrottsskydd - Christers Montage AB

GASAB INBROTTSSKYDD AB

Specialister på inbrottskydd & rullgaller

040 - 23 04 40

Fönsterskydd

Det är lätt att bryta sig in via ett fönster, men tjuven klättrar inte in genom en krossad ruta. Det är för riskfyllt, och det tar tid att knacka bort rester av glas hela vägen runt så att han kan ta sig igenom utan fara. Nej, tjuven slår i stället snabbt och tyst ett litet hål i glaset, så att han kan sticka in handen och öppna fönstret inifrån. Det finns flera effektiva sätt att skydda sig mot denna typ av inbrott. Det enklaste är att montera låsbara handtag. Har fönstret två haspar i stället för ett handtag, kompletterar man med ett fönsterlås med nyckel. Både låsbara handtag och fönsterlås gör det svårt för tjuven att använda fönstren som flyktväg.

För att göra det svårt att slå hål på glaset kan man montera en säkerhetsfilm på det eller rent av ersätta det med okrossbart ”glas” av polykarbonat.

Även fönster kan förses med brytskydd för att det ska vara omöjligt at bända loss fönstret från karmen. Men både lås och brytskydd är överflödiga om tjuven lätt kan lirka loss hela glaspaketet från bågen. Han bryter helt enkelt bort glasningslisterna – eller skruvar bort dem – och därefter kan glaspaketet tas bort och vägen in till bostaden är öppen. Man kan fixera glaset med små beslag som dras fast med envägsskruvar och dessutom limma fast glaset i falsen. Det ska göras med en specialfogmassa med dokumenterad häftegenskap. Moderna fönster har ofta fastlimmade glaspaket eller invändiga glasningslister, som gör det omöjligt att ta bort glaspaketet från utsidan.

 

1.Självfallet ska ett fönster ha haspar som medger säker vädring även när det blåser, men varken haspar eller enkla krokar är något som hindrar drivna tjuvar.

2.Fönsterlås som ska säkras mot inbrott och har funnits länge i olika former och typer. Fönsterlås är vanligen konstruerade med tryckcylinder och har ofta en nyckel eller självlåsande funktion.

 

3.Med fönsterbeslag av det här slaget – ena delen fäst i karmen och den andra i fönsterbågen – kan fönstret inte lyftas av, även om gångjärnet kan slås bort.

Snickare kan hjälpa 

Vår samarbetspartner Komplett Bygg är professionella snickare i Stockholm, väletablerade med bra kompetens. Komplett Bygg är experter inom just fönster, och kan rekommendera dem starkt. 

Christers Montage AB | Humlegatan 6 | 211 27 Malmö | 0705 - 460860 / 040 23 04 40 | christersmontageab@telia.com