Inbrottsskydd - Christers Montage AB

GASAB INBROTTSSKYDD AB

Specialister på inbrottskydd & rullgaller

040 - 23 04 40

Smide & Områdesskydd


Våra produkter inom områdesskydd är lämpliga som skydd för villa-, industri- och fastighetstomter och kommunala anläggningar.

Många bostadsrättsföreningar intygar att ett områdesskydd inneburit en minskning av skadegörelse, inbrottsförsök och stölder med 80-90%!

Vi erbjuder grindar som manuella eller med automatisk öppning och stängning. Vi kan dessutom erbjuda passagekontroller för kort, kod eller elektronisk bricka (tag). Styrning kan kopplas till porttelefon eller vanlig telefon.

Bilder som visar några av våra smidesobjekt.
Grindar, staket, inkrypningsskydd för källarfönster o dyl.
Vi tillverkar i enlighet med kundens anvisningar och önskemål.
Vi gör idéritningar och offererar ett fast pris. Inget är omöjligt!


1 2  3
Bilinfart (kan fjärrmanövreras) Villagrind Inkrypningsskydd


Christers Montage AB | Humlegatan 6 | 211 27 Malmö | 0705 - 460860 / 040 23 04 40 | christersmontageab@telia.com