Brandskydd

I Sverige finns ett system med godkännande av material som ska användas i byggnadsverk. En godkänd produkt uppfyller de krav som anges i lagar och föreskrifter.

Branddörrar är utförda i olika brandklasser, t.ex. EI60, där siffran anger antalet minuter som
dörren motstår en brand. Dörren ska vara typgodkänd.

Förteckning över godkända branddörrar finns på certifieringsföretagets SITACs hemsida.

Vi samarbetar med bl.a. Daloc när det gäller certifierade branddörrar.

Brandskydd bilhandlare
Brandgardiner och brandjalusier enligt brandskyddsnormer