Kedjeavstängningar

Kedjeavstängning är ett mycket bra alternativ för lokaler med olika öppethållande eller behov på avskiljning av mindre stöldbegärliga produkter, t.ex. köpcentra, bilhallar, restauranger, receptioner,
samlingslokaler m.fl.

Kedjeavstängningar tillverkas av förnicklade kedjor med låg vikt. Avstängningen är upphängd i glidskenor. Då avstängningen inte användes drages den åt sidan eller in i ett fack.

Kedjeavstängning - GASAB inbrottsskydd AB
Kedjeavstängning
Kedjeavstängning