Säkerhetsdörrar & brytskydd

En säkerhetsdörr är den bästa investeringen man kan göra för ett tryggt och säkert boende. Förutom inbrottstjuvar stoppar dörren också störande ljud och hotande eldsvådor.

Vi erbjuder ett komplett arbete med garanti. Vi demonterar den gamla dörren inkl karm och installerar den nya säkerhetsdörren inkl karm, båda helt i stål.

Vi monterar nya lås och beslag, forslar bort den gamla dörren och städar efter oss. Våra montörer är auktoriserade av dörrleverantörerna för att man skall känna trygghet och veta att
allt blir riktigt utfört.

Vi använder oss av Daloc Säkerhetsdörrar. 

Säkerhetsdörr
För att förhindra inbrott i entréer, källar- och vindsutrymmen, förser vi dörrar med brytskydd i lämpligt utförande.
Säkerhetsdörr