Service & Jour

Ett köp av ett rullgaller eller en motorstyrd grind är en investering. Alla produkter med motor för drivning har behov av tillsyn och underhåll. Det finns detaljer som utsätts för förslitning och behöver bytas efter ett antal öppnings – och stängningscykler. Genom att teckna ett serviceavtal skyddar man sin investering och förlänger livslängden på produkten. Vi erbjuder till ett fastpris att utföra service på er produkt.

Ring oss för närmare information!

Förebyggande underhåll

Vi erbjuder standardavtal för underhåll och förebyggande service av rullgaller och grindmotorer.

Reparationer

Vi har fasta priser på reparationer och byte av delar.

Jour

Vi kan erbjuda jouravtal med olika responstider.